Slået op d.

Social ansvarlighed

Social ansvarlighed og bæredygtig produktion

Hos Cle design er det vigtigt med en social ansvarlighed og bæredygtig produktion. Derfor har vi indgået et samarbejde med kriminalforsorgen som betyder at de indsatte i Maribo arresthus bearbejder og producere alle vores produkter med træ fra de nordiske skove til vores produktion. Dermed giver Cle design de ansatte muligheden for at få et arbejde, der så vidt muligt ligner et rigtigt arbejde uden fro fængslets mure.

Ved siden af arbejdet kan de ansatte også supplere med at tage en erhvervsfaglig uddannelse inden for håndværk og produktion, som de efter deres afsoning får papir på deres kunnen og dermed er bedre rustet til at finde fast arbejde når de bliver løsladt.

Kriminalforsorgens ansvarlighed

Kriminalforsorgens indsats er først og fremmest rettet mod at skabe et bedre samfund med mindre kriminalitet, det indebærer en målrettet

indsats for at resocialisere afsonere og hjælpe dem til enfremtid uden kriminalitet. En indsat i et fængsel har pligt til at være beskæftiget med enten arbejde, uddannelse eller behandling. Cle design beskæ

ftiger de indsatte med arbejde, hvor de primære opgaver er at bearbejde og producere alt genbrugstræet til vores produktion. De ansatte mangler beskæftigelse og er glade for at lave produkter til Cle design.

 

Dermed hjælper Cle design Kriminalforsorgens klienter i aktivitet, for at forebygge at de ikke er ude i et tilbagefald til kriminalitet når afsoningstiden er slut. Mange indsatte har aldrig haft et almindeligt arbejde. Klienternes arbejde for Cle design i arresthuset værksted, strukturerer deres hverdag og gør dem bedre til at klare et almindeligt job senere.

Du kan læse mere om Cle designs kerneværdier om bæredygtighed og socialt arbejde HER.

 

”Vi vil gerne passe på miljøet samt hjælpe vores medmennesker i samfundet”