Nykøbing Falster Arresthus

Social ansvarlighed

Cle Designs kerneværdier er bæredygtighed og socialt arbejde. Vi vil gerne passe på miljøet samt hjælpe vores medmennesker i samfundet.

“Det handler om at udnytte de uudnyttede resourcer” 

Ovenstående er Cle Designs motto. Det omhandler brugen af genbrugstræ samt at vi bruger praktikanter og ledige fra Jobcentre, som har brug for et arbejde. Vi har brug for flere hænder til at hjælpe med diverse faglige opgaver, og de har brug for et arbejde og føle sig nyttige.

Samarbejde med Arresthus

Vi har indgået et samarbejde med Kriminalforsorgen. Det betyder at de indsatte i Vestre fængsel skal bearbejde og producere alt genbrugstræet til vores produktion. De indsatte mangler beskæftigelse og er glade for at få lov at lave produkter til Cle Design.

I arresthuset har de indsatte mulighed for at få et arbejde, der så vidt muligt skal ligne et rigtigt arbejde uden for fængslets mure. Herved bliver de indsatte bedre rustet til at klare et fast arbejde når de kommer ud igen. Værkstedet ligner en tilsvarende arbejdsplads og lever fuldt ud op til vores krav til produkterne og arbejdsmiljøet. I arresthusene har de indsatte også mulighed for at tage en erhvervsfaglig uddannelse, hvor de får et papir på deres kunnen og er derved bedre rustet til at finde et fast arbejde når de kommer ud i friheden igen.

Det vil sige, at når du køber et produkt fra Cle Design er træet bearbedet af indsatte og samtidig har du hjulpet de indsatte med at fuldføre et arbejde. På denne måde, kan de indsatte lettere få et arbejde når de har afsonet deres straf.

Du kan læse meget mere om arresthuset og hvad et arbejde fra virksomheder betyder fo de indsatte og deres fremtid lige her:

https://www.youtube.com/watch?v=FaZeCn8luAQ 

Eller se filmen her:

Virksomhedspraktikanter

Herudover hjælper vi unge ledige med at komme i beskæftigelse. Vi har virksomhedspraktikanter fra Jobcentret i København, som hjælper med diverse opgaver. Praktikanterne er typisk i praktik i 4 uger til 6 måneder.  Mange starter herefter på en uddannelse eller et job, da de er blevet motiveret og klar efter at have været i praktik hos Cle.

Vi er stolte af at vi kan være med til at bidrage til samfundet, og hjælpe andre på vej videre.